admin 发表于 2013-9-23 19:28:59

3988 BOC 中國銀行

sandy1882004 发表于 2013-9-23 18:21 http://www.bp-system.com/discuz/static/image/common/back.gif
想睇下3988
3988 BOC 中國銀行

中國銀行圖表己經行到上次裂口下來的位置, 亦即己補裂口, 月、週線圖都係行收窄三角形,

所以可以好反反覆覆,隨時可以行回吐, 而整個浪形看, 還可以有一小段可以向上發展,

(圖1)5浪運行行完這一組C浪,最理想去到 3.8元附近 !

當然, 如果唔用5個浪去行, 現在己用了 3個浪,可以叫 C浪完成 (圖2)!

因為 C浪可以用3個或5個浪去走,   只是我們未知還會繼續行 C-4, C-5 否,

所以定下止損才好搏, 日圖紅線就係止損參考位罝現於 3.5元,

即只要未跌穿都可以持有,搏到 3.8元,    跌穿就要先走安全。

(圖1)(圖2)
页: [1]
查看完整版本: 3988 BOC 中國銀行